Luftsolfangeren SV 30

SV 30 er den største modellen i programmet. Hele 3 m2 stor (1 x 3 m) og har en effekt av opp til 3000 watt

 

.
quote .... unquote

SV30 er luftsolfangeren for bygg opp til 140 kvm. Den tilfører bygningen den største mengden oppvarmet tørr luft. 
Solfangeren kan gjerne tilkobles det eksisterende ventilasjonssystemet i bygningen. Det gjør at den innkommende lufta allerede er forvarmet, og derfor har du ikke noe tap av varme ved ventilering.På bilde til høyre vil du se to solcellepanel som til sammen kan oppnå 4000W.
Hvorfor solvarme?
Varme produsert på vanlig måte har store omkostninger - også for miljøet.
Bruker man derimot solenergi, reduseres nedbrytningen av naturen med samme kvantitet som du sparer.
For eksempel, sparer et alminneligt solvarmeanlegg naturen
for et CO2 utslipp, som det ellers skulle behøve 1100 kvadrat-meter skog til å nøytralisere.
Sollys omdannes direkte til varme - uten noen som helst forbrenning eller avfallsstoffer.
Viktig påminnelse!
Heng deg ikke opp i at man ikke kan få varme fra solen på høst, vinter og vår, for da er det jo kalt ute! Det som er det fantastiske, er at selv om det er minusgrader ute,
høyner solfangeren temperaturen inne i den, med opp til 40 grader, avhengi av hvilken størrelse du velger!
De to minste høyer utetemperaturen med 15º den neste 30º C og den største opp til 40º - 50ºC når vifta går. Står vifta stille blir det mye varmere, kanskje over 100 grader! Reduserer du viftas
hastighet, eller justerer spjellet så at luftstrømmen sakter ned,
høyner du temperaturen på lufta som kommer inn.

Eksempel: Er det -15 grader og sol ute, får du ca. + 25 grader
fra panelet inne. Er det 0 grader ute, får du ca. + 40 grader fra panelet inne. Er det + 10 grader ute, får du ca. + 50 grader fra panelet inne.
Du løfter hyttas innetemperatur og reduserer oppvarmingstida Pris på SV30: 16887,- kr (inkl mva)